Tøffere hverdag for barn og unge med funksjonsnedsettelse

Covid-pandemien har forsterket en allerede tøff hverdag for familier med barn og unge med funksjonsnedsettelse. Det viser en ny rapport fra NOVA.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/toffere-hverdag-for-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelse)