Tre av ti fødende i Norge er født i utlandet

Om lag 30 prosent av de som fødte barn i Norge i 2019 var selv født i utlandet.

De siste årene har denne andelen stabilisert seg. Andelen keisersnitt varierer med landbakgrunn, viser analyser fra Medisinsk fødselsregister i folkehelseinstituttet.

Se hele artikkelen Tre av ti fødende i Norge er født i utlandet på fhi.no.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/tre-av-ti-fodende-i-norge-er-fodt-i-utlandet)