Utbruddet om vannbårent campylobakter-utbrudd på Askøy i 2019

Resultatet fra utbruddet om vannbårent campylobakter-utbrudd på Askøy i 2019 er publisert,

Artikkelen er publisert det europeiske smitteverntidsskriftet "Eurosurveillance" (engelsk).

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/utbruddet-om-vannbarent-campylobakter-utbrudd-pa-askoy-i-2019)