Viktig å redusere bruken av luftveisskadelige stoffer i landbruket

Forskere har undersøkt data om landbruksbefolkningen på seks kontinenter og finner en global sammenheng mellom arbeid i landbruket og luftveisplager.

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/viktig-a-redusere-bruken-av-luftveisskadelige-stoffer-i-landbruket)