Sjeldne diagnoser

Sjeldne diagnoser er ofte medfødt. En diagnose som forekommer hos færre enn en av 10 000 personer, regnes i Norge som sjelden. Det betyr at færre enn 500 personer i landet har diagnosen.

(/sjeldne-diagnoser)