Sjeldne diagnoser

Sjeldne diagnoser er ofte medfødt. En diagnose som forekommer hos færre enn en av 2 000 personer, regnes i Norge som sjelden. Det betyr at færre enn 2 700 personer i landet har diagnosen.

(/sjeldne-diagnoser)