Sjeldne diagnoser

Sjeldne diagnoser er ofte medfødt. En diagnose som forekommer hos færre enn en av 10 000 personer, regnes i Norge som sjelden. Det betyr at færre enn 500 personer i landet har diagnosen.

Kompetansesentre

Det er i alt ni kompetansesentre for sjeldne diagnoser i Norge.

Sjeldensentre

Sjeldne A-Å

Velg diagnose for å starte et søk i Helsebibliotekets kilder

Søk i Helsebiblioteket A-Å

Sjelden.no

Sjelden.no er en læringsportal hvor du finner kunnskap, kurs og studier om sjeldne diagnoser.

Læringsportalen Sjelden.no

Hva er sjeldne diagnoser?

Du kan få informasjon om sjeldne diagnoser og tjenestetilbud på Sjeldentelefonen 800 41 710.

Kort video om sjeldne diagnoser
(https://www.helsebiblioteket.no/sjeldne-diagnoser)