Antidoter - anbefalt lagerhold i norske sykehus

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Fra Giftinformasjonen. Sist vurdert 2016.

For det enkelte sykehus vil for eksempel samarbeidsavtaler med nærliggende sykehus, store geografiske avstander eller spesiell næringsvirksomhet i området, tilsi at lageret med antidoter kan begrenses eller bør utvides. Den lokale forgiftningsepidemiologi bør også vektlegges. Kontakt gjerne Giftinformasjonen for diskusjon. Listene er utarbeidet som en veiledning, og merk at legemidlene, indikasjonene og utregnet mengde er tatt med som eksempler, ikke utfyllende lister med alle alternativer.

Se samlet oversikt for alle kategorier sykehus i vedlagte Excel-ark (finnes til høyre på siden, under Relaterte filer). Denne tabellen kan lastes ned og sorteres etter behov.

Sammendrag - anbefalt lagerhold

Tabell 1: Sammendrag (for detaljer se tabell 2, 3 og 4)

Anbefalt i alle sykehus (tabell 2)I tillegg i større sykehus (tabell 3)I tillegg i minst ett sykehus i alle helseregioner (tabell 4)
AcetylcysteinCyproheptadinDMPS (dimerkapto-
propansulfonat)
AdrenalinDantrolenDMSA (dimerkaptoravsyre)
AtropinDeferoksaminJern(III)heksacyanoferrat
BiperidenDigitalisantistoffKalsium-EDTA
BrekkmiddelEnzymreaktivator (obidoksim)Penicillamin
DiazepamFolinat/levofolinat 
DopaminFomepizol 
EtanolHuggormantivenin (ovine Fab-fragmenter) 
FlumazenilIdarusizumab 
FysostigminMetylenblått 
Fytomenadion (vit. K1)Natriumtiosulfat 
GlukagonOktreotid 
GlukosePyridoksin 
HydroksokobalaminSilibinin 
Insulin (hurtigvirkende)  
Isoprenalin  
Kalsiumglukonat  
Lipidemulsjon  
Medisinsk kull  
Nalokson  
Natriumhydrogenkarbonat  
Natriumsulfat  
Noradrenalin  
Protaminsulfat  

 

Anbefalt i alle sykehus

Tabell 2: Anbefalt i alle sykehus (behov for tidlig antidotbehandling og/eller hyppig brukte antidoter).

Navn virkestoffEks. vanlig produktnavn (finnes ofte flere alternativer)Eks. vanlig styrke og formuleringEks. forgiftnings-indikasjon (agens eller kliniske tegn)

Estimert mengde per forgiftningstilfelle (1 pasient, 70 kg)

Estimert antall pakninger per forgiftningstilfelle

(1 pasient, 70 kg)
AcetylcysteinMucomystInh.væske 200 mg/mlParacetamol og hvit fluesopp21 g2 x 10 x 10 ml
AdrenalinAdrenalinInj.væske 0,1 mg/ml og 1 mg/mlBetablokkere og hjertestans som følge av forgiftninger genereltVarierer mye-
AtropinAtropinInj.væske 1 mg/ml, 10 mg/ml og 200 mg/mlKolinesterase-
hemmere og kolinerge legemidler
Varierer - store doser ved f.eks. nervegasser og enkelte plantevernmidler-
BiperidenAkinetonInj.væske 5 mg/mlEkstra-
pyramidale fenomener
2,5-20 mg/døgn4 x 1 ml
Brekkmiddel (ipekakuanha)Brekkmiddel til barn NAFMikstur 1,3 mg/mlVentrikkel-
tømming
15-30 ml1 x 30 ml
DiazepamStesolidInj.væske 5 mg/mlAmfetamin/ kokain/ klorokin og ved kramper og uro genereltVarierer mye (f.eks. 5-140 mg)-
DopaminDopaminKons. til inf. 10 mg/mlSviktende sirkulasjon ved forgiftningVarierer mye-
EtanolSteril sprit NAF parenteral antidotKons. til inf. 70 % v/vMetanol og etylenglykol300 ml (første døgn)6 x 50 ml
FlumazenilAnexateInj.væske 0,1 mg/mlBenzo-
diazepiner og derivater
0,2-5 mg2 x 5 x 5 ml
FysostigminAnticholiumInj.væske 0,4 mg/mlAntikolinerge effekter2-8 mg5 x 5 ml
Fytomenadion (vit. K)KonakionInj.væske 10 mg/ml og tabl. 10 mgSuper-
warfariner
10-40 mg/døgn5 x 1 ml og
1 x 10 mg (tabl.)
GlukagonGlucagonPulv. og væske til inj. 1 mg/mlKalsium- og betablokkere5 mg/time2 x 10 sett
GlukoseGlucosInf.væske 200 mg/mlInsulin.
Kalsium- og betablokkere
1000 ml

2 x 500 ml

Hydroksoko-
balamin
CyanokitPulv. til inf. 5 gCyanid5-10 g2 x 1 x 5 g
Insulin (hurtigvirkende)Novo Rapid100 IE/mlKalsium- og betablokkere200 IE5 x 3 ml
IsoprenalinIsoprenalin NAF0,2 mg/mlBetablokkereVarierer mye-
Kalsium-
glukonat
H-F antidot gelGel 25 mg/mlFlussyreVarierer1 tube (25 g)
Kalsium-
glukonat
Calcium gluconateInj. væske 10% (0,225 mmol/ml)FlussyreVarierer20 x 10 ml
LipidemulsjonIntralipidInf.væske 200 mg/mlLokalanestetika mm.100-500 ml1 x 500 ml
Medisinsk kullActidose-aquaMikstur 208 mg/mlDekontaminering25-100 g12 x 120 ml
NaloksonNaloxonInj.væske 0,4 mg/mlOpioider0,4-4 mg10 x 1 ml
Natrium-hydrogen-
karbonat
Natriumhydr.-
karbonat
Inf.væske 14 g/lMetabolsk acidose og trisykliske antidepressivaVarierer mye-
NatriumsulfatGlaubersaltPulver 75 gBarium (oppløselige forbindelser)30-50 g1 x 75 g
NoradrenalinNoradrenalin NAFInj.væske 1 mg/mlSviktende sirkulasjon ved forgiftningVarierer-
Protamin-
sulfat
ProtaminsulfatInj.væske 10 mg/mlHeparin og lavmolekylært heparinVarierer (f.eks. inntil 50 mg)5 x 5 ml

 

Anbefalt for store sykehus

Tabell 3: I tillegg anbefalt for store sykehus (tilstrekkelig tid og hensiktsmessig å frakte pasienten til et større sykehus, ev. tid til å frakte antidot til et mindre sykehus)

Navn virkestoffEks. vanlig produktnavn (finnes ofte flere)Eks. vanlig styrke og formuleringEks. forgiftnings-indikasjon (agens eller kliniske tegn)

Estimert mengde per forgiftningstilfelle (1 pasient, 70 kg)

Estimert antall pakninger per forgiftningstilfelle (1 pasient, 70 kg)

CyproheptadinPeriactinTabl. 4 mgSerotonergt syndromMaks 32 mg/døgn1 x 30 stk.
DantrolenDantriumInj.subst. 20 mg og kaps. 50 mgHypertermi

700 mg (i.v.)
4 mg/kg/døgn (p.o.)

3 x 12 x 20 mg (inj.) og 1 x 100 stk. (kapsl.)
DeferoksaminDesferalPulv. til inf./inj. 500 mgJern6-8 g/døgn12-16 hgl.
DigitalisantistoffDigifabInf.subst. 40 mgDigitalis-
glykosider
420 mg (kan gjentas etter 30 min)11 hgl. (22 hgl.)
Enzym-
reaktivator (obidoksim eller pralidoksim)
ToxogoninInj.væske 250 mg/mlOrganofosfater (nervegasser og plantevern-
midler)
1,25 g/døgn5 x 1 ml
Folinat/ levofolinatCalciumfolinatInj.væske 10 mg/mlMetotreksat og metanol3,2 g32 x 10 ml
Fomepizol
Fomepizole
Inf.væske 5 mg/mlMetanol og etylenglykol3,9 g8 x 5 x 20 ml
Huggorm-
antivenin (ovine Fab-fragmenter)
Vipera TAbInj.væske 25 mg/ml (tidl. 100 mg inj.subst.)Huggorm200-400 mg

2 x 4 ml hgl.
(ev. 2 x (2 x 4 ml) hgl)

IdarusizumabPraxbind

Inj.væske 2,5 g/50 ml

Dabigatran5 g2 x 2,5 g/50 ml hgl.
MetylenblåttMetyl-
thioninium
Inj.væske 5 mg/mlMethemoglo-
binemi
350-490 mg1 x 10 x 10 ml
Natriumtio-
sulfat
Tiosulfat NAF parenteral antidotInj.væske 150 mg/mlCyanid12-18 g2 x 10 x 10 ml
OktreotidSandostatinInj.væske 50 μg/mlSulfonylurea antidiabetika150 μg/døgn5 x 1 ml
PyridoksinPyridoksinInj.væske 50 mg/mlSandmorkel, hydrazin mm.120 mg1 x 20 ml hgl.
SilibininLegalon SILInf.subst. 350 mgHvit fluesopp4-8 g6 x 4 hgl.

  

Anbefalt for ett sykehus i hver helseregion

Tabell 4: I tillegg anbefalt i minst ett sykehus i alle helseregioner (antidotene bør kunne transporteres til alle store sykehus ved behov)

Navn virkestoff Eks. vanlig produktnavn (finnes ofte flere) Eks. vanlig styrke og formuleringEks. forgiftnings-indikasjon (agens eller kliniske tegn)Eks. estimert mengde per forgiftningstilfelle (1 pasient, 70 kg)

Estimert antall pakninger per forgiftningstilfelle (1 pasient, 70 kg)

DMPS (dimerkapto-propan-
sulfonat)
DimavalInj.væske 50 mg/ml, 100 mg kapslerKvikksølv, kobber, arsen mm.3,25 g13 x 5 ml
DMSA (dimerkapto-ravsyre)SuccicaptalKapsler 200 mgBly, kvikksølv mm.10,5 g4 x 15 stk.
Jern(III) heksacyano-ferratAntidotum ThalliiKapsler 500 mgTallium17,5 g1 x 30 stk.
Kalsium-EDTAEdetat NAF Parenteral antidotInf.væske 100 mg/mlBly (ikke førstevalg)17,5 g2 x 10 x 10 ml
PenicillaminAtamirKapsler 250 mgKobber (ikke førstevalg)9 g200 stk.

 

Øvrige informasjon om antidoter

 For veiledning om dosering, bruksområde og preparatoversikt, se ”Bruk av antidoter - Giftinformasjonens anbefalinger (Antidotlisten)”. For mer detaljert veiledning om antidotbehandling ved de ulike forgiftningene, se de enkelte av Giftinformasjonens behandlingsanbefalinger: http://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger.

Flere av stoffene omtalt som antidoter vil også inngå i standard støttebehandling ved ulike kliniske tilstander. At disse stoffene er betegnet antidot, skyldes spesiell aktualitet ved enkelte forgiftninger.

Spesifikt botulinumantitoksin er tilgjengelig fra Folkehelseinstituttet, ring sentralbord, tlf. 21 07 70 00, i kontortiden og Vitusapotek Jernbanen, tlf. 23 35 81 00, utenom kontortid. Angi at det gjelder øyeblikkelig hjelp grunnet botulisme. Folkehelseinstituttets informasjonsside: https://www.fhi.no/sv/vaksine/bestilling/utlevering-av-vaksiner-immunglobuli/.

Giftinformasjonen administrerer en åpen antidotdatabase over lagerhold av antidoter i norske sykehus: http://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger/antidotdatabasen.

For veiledning om indikasjon, administrasjon og kliniske problemstillinger ved bruk av antidoter ved akutte forgiftningstilfeller, kontakt Giftinformasjonen (døgnåpen tlf. 22 59 13 00).

(http://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger/eliminasjon-og-antidoter/anbefalinger-for-lagerhold-av-antidoter)