Helsebibliotekets redaksjon (ansatte)

Har du spørsmål om Helsebiblioteket, kontakt redaksjonen på e-post redaksjonen@helsebiblioteket.no eller telefon 464 00 486.

Kontaktinformasjon til redaksjonens ansatte:

Magne Nylenna
Ansvarlig redaktør, dr.med.

Magne Nylenna


Hege Underdal
Redaksjonssjef/seksjonsleder
Telefon: 464 00 434
E-post: Hege.Underdal@fhi.no

Hege Underdal


Kjell Tjensvoll Konsortiumsansvarlig
Telefon: 951 17 203
E-post: Kjell.Tjensvoll@fhi.no

Kjell Tjensvoll


Anne Hilde Røsvik
Nettredaktør
Telefon: 915 49 235
E-post: AnneHilde.Rosvik@fhi.no

Anne Hilde Røsvik


Sigrun Espelien Aasen
Forskningsbibliotekar
Telefon: 930 72 840
E-post: SigrunEspelien.Aasen@fhi.no

Sigrun Espelien Aasen


Irene Wiik Langengen
Forskningsbibliotekar
Telefon: 464 19 319
E-post: IreneWiik.Langengen@fhi.no

Irene Wiik Langengen


Ingunn Mikes Brendryen
Nettredaktør
Telefon: 464 00 428
E-post: IngunnMikes.Brendryen@fhi.no

Ingunn Mikes Brendryen


Runar Eggen
Nettredaktør, psykisk helse
Telefon: 464 00 467
E-post: Runar.Eggen@fhi.no

Finn Runar Eggen


Katrine Rutgerson
Kommunikasjonsrådgiver og nettredaktør
Telefon: 924 08 109
E-post: Katrine.Rutgerson@fhi.no

Katrine Rutgerson


Øystein Eiring
Redaktør, psykisk helse
Telefon: 924 16 490
E-post: Oystein.Eiring@fhi.no

Øystein Eiring


Åse Skjerdal
Redaktør, legemidler
Telefon: 464 00 473
E-post: Ase.Skjerdal@fhi.no

Åse Sofie Skjerdal


Alexander Wahl
Redaktør,  primærhelsetjenesten
Telefon: 466 32 066
E-post: Alexander.Wahl@fhi.no

Alexander Wahl


Anders Smith
Redaktør, samfunnsmedisin og folkehelse og Helserådet
Telefon: 24 16 35 38
E-post: Anders.Smith@fhi.no

Anders Smith


Hanne Kristin Sørlid
Redaktør, forgiftninger
Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet
Telefon: 22 59 13 05/464 00 431
E-post: Hanne.Kristin.Sorlid@fhi.no

Hanne Kristin Sørlid


Jartrud Wigen Skjerdal
Nettredaktør, forgiftninger
Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet
Telefon: 22 59 13 26
E-post: Jartrud.Wigen.Skjerdal@fhi.no

Jartrud Wigen Skjerdal


Helga Ruus Lorentzen
Nettredaktør, forgiftninger
Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet
Telefon: 22 59 13 24
E-post: Helga.Ruus.Lorentzen@fhi.no

Helga Ruus Lorentzen


(http://www.helsebiblioteket.no/om-oss/redaksjonen)