Diagnostikk og utredning

Aktuelt

Forskningsnyheter i oppslagsverket UpToDate

Oppslagsverket UpToDate har en nyhetstjeneste som du kanskje ikke har hørt om: «What’s new in psychiatry» tar for seg nye forskningsresultater viktige for psykiatri-faget. 

Vurdering av søvnforstyrrelser hos barn

Oppslagsverkene UpToDate og BMJ Best Practice har begge egne kapitler om vurdering av søvnforstyrrelser hos barn. Også Veileder i barne- og ungdomspsykiatri har et eget kapittel om søvnproblemer.

Her finner du skåringsverktøy for voldsrisiko

Helsebiblioteket har samlet fritt tilgjengelige, norskspråklige tester for vold og voldsforebygging, og for registrering av voldelig atferd. Du finner lenkene til dem nedenfor.

Psykose etter hjerneslag

Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry har nylig publisert en systematisk oversikt om psykose etter hjerneslag.

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/diagnostikk-og-utredning)