(/?logQuery=false&q=Ankelbrudd&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)