(/?logQuery=false&q=Charcot-Marie-Tooths | nevromuskulære&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)