(/?logQuery=false&q=Guillain-Barres &source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)