(/?information-type=metodevurdering&logQuery=false&q=Kromosomavvik, svært sjeldne)