(/?information-type=oversiktsartikkel&logQuery=false&q=Kromosomavvik, svært sjeldne)