(/?logQuery=false&q=Kromosomavvik, svært sjeldne&source=store-medisinske-leksikon)