(/?logQuery=false&q=Kromosomavvik, svært sjeldne&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)