(/?logQuery=false&q=Nyrearteriestenose&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)