(/?logQuery=false&q=Nyrebekkenbetennelse&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)