(/?logQuery=false&q=Tyfoidfeber&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)