(/?logQuery=false&q=thrombotic thrombocytopenic purpura&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)