(/?q= Kjønnskromosomforstyrrelse | "sex chromosome abnormalities" | "genetic disorders of sexual development"&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)