(/?q="Dystrofia myotonika" | "myotonic dystrophy"&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)