(/?q="Miller-Diekers syndrom" | "Microdeletion syndromes"&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)