(/?q="Ushers syndrom" | "Retinitis pigmentosa"&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)