(/?q="craniosynostosis" | "Muenkes syndrom"&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)