(/?q="diastrofisk dysplasi" | "skeletal dysplasias" | "skjelettdysplasier"&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)