(/?q=Adrenal suppresjon&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)