(/?q=Alpers sykdom&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)