(/?information-type=annet&q=Ataxia telangiectasia)