(/?q=Botulisme&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)