(/?q=Friedreichs ataksi | FRDA&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)