(/?q=Hypospadi | "bladder exstrophy" | epispadi&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)