(/?q=Idiopatisk trombocytopenisk purpura&source=legemiddelhandboken)