(/?q=Kearns-Sayre | "mitochondrial myopathies"&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)