(/?q=Kromosomavvik, svært sjeldne&source=folkehelseinstituttet)