(/?q=Kromosomavvik, svært sjeldne&source=helsebiblioteket)