(/?q=Netthinneavløsning | Netthinneløsning&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)