(/?q=Pelizaeus-Merzbachers sykdom&source=helsebiblioteket)