(/?q=Shwachman-Diamond syndrom&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)