(/?q=VATER | VACTERL | "birth defects"&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)