(/?q=WAGR | "Wilms tumor"&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)