(/?q=Werdnig-Hoffmanns | "spinal muscular atrophy"&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)