(/?q=arthrogryposis | amc&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)