(/?q=føllings sykdom&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)