(/?q=intersex | "uklart kjønn" | "gender nonconformity" | "disorders of sexual development"&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)