(/?q=muscular dystrophies&source=tidsskrift-for-den-norske-legeforening)