Schizofreni og psykose

Aktuelt

psykoseCOLOURBOX17764251

Patologer advarer mot klozapin-dødsfall (BMJ)

BMJ skriver at patologer har varslet Englands helse- og sosialminister om to dødsfall av bivirkninger av det antipsykotiske legemiddelet klozapin og spurt ham hvilke tiltak han vil iverksette for å unngå framtidige dødsfall. 

Antipsykotika og akutt hyperglykemi (RELIS)

Antipsykotika, spesielt annengenerasjons antipsykotika, er kjent for å kunne gi metabolske bivirkninger over tid. Mindre kjent er kanskje akutt hyperglykemi.

(https://www.helsebiblioteket.no/Psykisk-helse/Schizofreni-og-psykose)