Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft, 15.10.2021

Versjon 15
IS-nr 2977
ISBN 978-82-8081-634-4
Status Publisert
Revidert dato 15.10.2021
Publiseringsdato 01.03.2011
Utgiver(e) Helsedirektoratet
Publikasjonstype Nasjonale retningslinjer