Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft, 2019

Versjon 11
IS-nr IS-2760
ISBN 978-82-8081-527-9
Status Publisert
Revidert dato 17.01.2019
Publiseringsdato 01.03.2011
Utgiver(e) Helsedirektoratet
Publikasjonstype Nasjonale retningslinjer