8 Oppstart av substitusjonsbehandling

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Før oppstart bør følgende forhold av medisinsk betydning avklares:
  • Valg av legemiddel
  • Medisinske tilstander og bruk av andre legemidler som har betydning for den medikamentelle handlingen
  • Nødvendige undersøkelser som skal foretas, herunder EKG
  • Hvor oppstarten skal skje - poliklinisk eller under innleggelse
  • Behov for avrusning før oppstart
  • Andre rammevilkår som sikrer at legemiddelet kan inntas forsvarlig
D

Bruk av opioidholdige legemidler i substitusjonsbehandling er regulert i LAR-forskriften. Det skal besluttes regler for utlevering og inntak av legemidlene ut fra en forsvarlighetsvurdering. Behandlingen krever et tett samarbeid mellom forskrivende lege og utleveringsinstans.

For å sikre forsvarlig behandling skal den medikamentelle behandlingen, herunder avtalt utleveringsordning, nedfelles skriftlig i journal (80).