Nasjonal faglig retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ved opioidavhengighet

Sist faglig oppdatert: 16. mai 2024