Arbeidsinkludering

Retningslinjer og veiledere

Lenker til kunnskapsbaserte retningslinjer og veiledere innen arbeidsinkludering

Oppsummert forskning

Lenker til oppsummert forskning om arbeidsinkludering

Aktuelt

Timo Wielink

Ulike lands politikk påvirker ikke effekten av IPS

Mer enn dobbelt så mange kommer i ordinært arbeid med IPS sammenlignet med standard arbeidsrettet rehabilitering, og denne positive effekten ser ut til å kunne generaliseres mellom ulike land.

bethany-legg2-75nbwHfDsnY-unsplash

Kan psykologisk behandling redusere sykefraværet?

De siste tiårene har det vært en økning i sykefravær med psykisk lidelse som sykemeldingsårsak. Økningen har vært markant når det gjelder sykefravær for lettere psykiske lidelser og symptomer. Dette er en utfordring for både arbeidsgivere og velferdsstaten, og det er viktig å sette i gang effektive tiltak.

(/arbeidsinkludering)