Arbeidsinkludering

Retningslinjer og veiledere

Lenker til kunnskapsbaserte retningslinjer og veiledere innen arbeidsinkludering

Oppsummert forskning

Lenker til oppsummert forskning om arbeidsinkludering

Aktuelt

OECD

Endring i kriterier for ytelser og arbeidsdeltagelse

En analyse av endrede kriterier for å få uføretrygd på tvers av sju OECD-land viste samlet sett ingen virkning på arbeidsdeltagelse, verken ved å stramme inn kriterier eller utvide disse.

adam-winger.unsplash

Foreldres involvering og støtte er viktig for å lykkes med utdanning

Å mestre skolen er en beskyttende faktor mot å falle utenfor samfunnet som voksen, og skolestøttende tiltak kan derfor være viktig for utsatte barns framtid. Denne oversikten viser at foreldres involvering og støtte er verdifullt for at barn lykkes med utdanning.

iceberg-404966_1920

Å navigere mellom isfjell som metafor for arbeidsinkludering

Å skaffe og beholde arbeid er utfordrende for mange med psykiske helseplager. Denne studien bruker metaforen å navigere mellom isfjell for å illustrere utfordringer arbeidssøkere og jobbspesialister møter ved arbeidsinkludering.

(/arbeidsinkludering)