Arbeidsinkludering

Retningslinjer og veiledere

Lenker til kunnskapsbaserte retningslinjer og veiledere innen arbeidsinkludering

Oppsummert forskning

Lenker til oppsummert forskning om arbeidsinkludering

Aktuelt

iceberg-404966_1920

Å navigere mellom isfjell som metafor for arbeidsinkludering

Å skaffe og beholde arbeid er utfordrende for mange med psykiske helseplager. Denne studien bruker metaforen å navigere mellom isfjell for å illustrere utfordringer arbeidssøkere og jobbspesialister møter ved arbeidsinkludering.

Timo Wielink

Ulike lands politikk påvirker ikke effekten av IPS

Mer enn dobbelt så mange kommer i ordinært arbeid med IPS sammenlignet med standard arbeidsrettet rehabilitering, og denne positive effekten ser ut til å kunne generaliseres mellom ulike land.

(/arbeidsinkludering)